Niewerbalny Test SON-R 2,5-7 do badania inteligencji  

Niewerbalny Test SON-R 2,5-7 do badania inteligencji

Autorzy: Snijders-Oomen, Peter Tellegen, Marjolijn Winkel, Barbara Wijnberg-Williams, Jaap laros

Opis: Test SON-R 2,5-7 składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Normy: dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe).

Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

 

Wiek: dla dzieci od 2,5 do 7 lat
Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; liczba zadań, jakie dziecko otrzymuje, zależy od odnoszonych sukcesów i porażek; czas badania jest więc bardzo zróżnicowany - przeciętnie wynosi około 50 minut.
Użytkownicy testu: Psychologowie, Logopedzi

 

ProduktWersja językowaIlośćCena

Materiał testowy (walizka)
Płyta CD (oprogramowanie do analizy uzyskanych wyników)

  1 1775  euro
Podręcznik anglojęzyczny 1 124  euro
niemieckojęzyczny 129 euro
Arkusz badania anglojęzyczny 50 89 euro
niemieckojęzyczny
Książeczka z zadaniami do kategorii wzory   50 199 euro

 

 Zamów