PORADNIA LOGOPEDYCZNA EON specjalizuje się w szkoleniach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Prowadzimy również wydawnictwo logopedyczne, którego oferta skierowana jest do specjalistów, w celu poszerzenia ich warsztatu pracy. Zapraszamy do naszego sklepu.
Gabinet terapeutyczny oferuje diagnozę i terapię logopedyczną, psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Aktualności

Aktualności

08-08-2015

Zapraszamy na diagnozę: nadpobudliwości psychoruchowej / zaburzeń uwagii z wykorzystaniem testu moxo [więcej na stronie www.moxo-adhd.pl] Oferujemy diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego i pomagamy w doborze trafnego treningu słuchowego. W połowie roku 2018 ukaże się nowy Test SON-R 2-8 do diagnozy  dziecka.

Czytaj więcej

Terminy najbliższych szkoleń:

17.02.2018 - Wykorzystanie Testu SON 6-40  w diagnozie psychologiczno-logopedycznej

24.02.2018- Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

03.03.2018 - Profil Psychoedukacyjny Schoplera PEP-3

10.03.2018 - Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

17.03.2018 - Karty Oceny  Rozwoju Psychoruchowego

24.03.2018 - Dziecięca Skala Rozwojowa

20.04.2018 - Wykorzystanie elementów Szkoły Krakowskiej w diagnozie i terapii dziecka [ 17 kroków]

16.06.2018 Wykorzystanie Nowego Testu SON-R 2-8 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej

23.06.2018 Diagnoza psychologiczno-logopedyczna małego dziecka [przegląd narzędzi diagnostycznych]

 

 

 

 

Terminarz szkoleń