PORADNIA LOGOPEDYCZNA EON specjalizuje się w szkoleniach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Prowadzimy również wydawnictwo logopedyczne, którego oferta skierowana jest do specjalistów, w celu poszerzenia ich warsztatu pracy. Zapraszamy do naszego sklepu.

Gabinet terapeutyczny oferuje diagnozę i terapię logopedyczną, psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Aktualności

Terminy najbliższych szkoleń:

10.11.2018-Wykorzystanie Testu SON 2-8 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej

23.11.2018 - Profil Psychoedukacyjny Schoplera PEP-3

24.11.2018 - Wykorzystanie Testu SON 6-40 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej

08.12.2018 - Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera 

08.12.2018 -Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

09.12.2018 - Wykorzystanie elementów Szkoły Krakowskiej w diagnozie i terapii dziecka

15.12.2018 Wykorzystanie Nowego Testu SON-R 2-8 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej

15.12.2018 Diagnoza psychologiczno-logopedyczna małego dziecka [przegląd narzędzi diagnostycznych]

 23-24.03.2018 Integracja Bilateralna -program szkolny

 

 

 

Terminarz szkoleń