sklep

Niewerbalny Test SON-R 2-8 do badania inteligencji

Autorzy: Snijders-Oomen, Peter Tellegen, Marjolijn Winkel, Barbara Wijnberg-Williams, Jaap laros

Opis: Test SON-R 2-8 składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Normy: dla dzieci w wieku 2-8 (próby międzynarodowe).

Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

 

Niewerbalny Test SON-R 5,5-17

Autorzy: J.Th Snijders, Peter Tellegen, Jaap Laros

Opis: Test SON-R 5,5-17 składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Normy: dla dzieci w wieku 5,6-17 (próby międzynarodowe).

Zastosowanie: ww praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Test jest szczególnie przydatny do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

 

Niewerbalny Test SON-R 6-40

Opis: Test SON-R 6-40 składa się z czterech pojedynczych testów zawierających dwa lub trzy równoległe serie dwunastu do trzynastu przedmiotów o coraz większej trudności. Procedura testowa tego testu jest adaptacyjna, czyli na podstawie wyniku z poprzedniej serii podtestu decyduje się o przejściu do określonego etapu kolejnych testów. 

Test do badania gotowości przedszkolnej/szkolnej

Opis: Test "Pierwszy Krok" - narzędzie pozwalające określić stopień przygotowania dziecka 6-letniego do nauki zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, które sfery rozwoju wymagają stymulacji, aby dziecko dobrze funkcjonowało w roli przedszkolaka i ucznia. Narzędzie to jest wykorzystywane prze zporadnie psychologiczno-pedagogiczne w całej Polsce.

Narzędzie jest przeznaczone do stosowania przez pedagogów, psychologów, logopedów.

Cena: 70 zł

Mowa bezdźwięczna

OpisMowa bezdźwięczna (W-F, WI-FI) - materiał zawiera zestaw biało-czarnych kart pracy utrwalających artykulację w/w glosek oraz kolorowe gry logopedyczne [ memo obrazkowe, domino logopedyczne]. Ciekawa grafika sprawi, że dzieci będą czerpały radość z ćwiczeń.

 

Cena: 50 zł

 

PEP - 3 Profil Psychoedukacyjny

Opis: PEP-3 Profil Psychoedukacyjny jest badaniem, pozwalającym określić poziom umiejętności rozwojowych dzieci. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także starszych ze znacznie zaburzonym rozwojem (do 10 roku życia). Wyniki testu pozwalają na opracowanie programu edukacyjnego dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Speech and Language Handouts

English Version • 25 Sheets per pad
This is a collection of illustrated tear-off sheets that clinicians, physicians, speech pathologists, pediatricians, and others can give to parents who are concerned about their child's speech and language development. Each 6" x 9" tear-off pad has 25 identical sheets addressing one of the 19 different topics. Professionals can give one sheet at a time to parents who need minor help with their child’s speech development.

Cena: 150 zł

 Speech and Language Development Chart – Third Edition: COLOR WALL CHART

Target Group: Birth - 7 years

Our ever-popular speech and language developmental milestones reference chart has been updated, refined, and made more user-friendly than ever before! This 38-inch wide by 26-inch deep wall chart continues to serve as a quick and colorful guide for SLPs, pediatricians, parents, early childhood specialists, and teachers of children, preschool through grade 2.

Cena: 200zł

Helping Babies Learn: Developmental Profiles and Activities

©1993
6 sets of 5 developmental charts
11 x 17

Cena: 150 zł