PEP - 3 Profil Psychoedukacyjny - III wydanie. Wersja anglojęzyczna  

PEP - 3 Profil Psychoedukacyjny

Opis: PEP-3 Profil Psychoedukacyjny jest badaniem, pozwalającym określić poziom umiejętności rozwojowych dzieci. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także starszych ze znacznie zaburzonym rozwojem (do 10 roku życia). Wyniki testu pozwalają na opracowanie programu edukacyjnego dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

 

PEP-3 MATERIAŁ TESTOWY

PUDEŁKO Z POMOCAMI

347 $

PEP-3 OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

1 SZTUKA

165 $

PEP-3 KSIĄŻKA Z OBRAZKAMI DO TESTU

1 SZTUKA

49 $

PEP-3 PODRĘCZNIK DLA BADAJĄCEGO

1 SZTUKA

73 $

PEP-3 INSTRUKCJA

1 SZTUKA

49 $

PEP-3 KSIĄŻECZKA DO ZADAŃ GRAFICZNYCH

PEP-3 ARKUSZ BADANIA

PEP-3 FORMULARZ OBSERWACYJNY DLA RODZICÓW

10 SZTUK

10 SZTUK

10 SZTUK

24 $

34 $

24 $

PEP-3

MATERIAŁ TESTOWY + PODRĘCZNIK + INSTRUKCJA + KSIĄŻKA Z OBRAZKAMI
+ KSIĄŻECZKA DO ZADAŃ GRAFICZNYCH (10 SZTUK) + ARKUSZ BADANIA (10 SZTUK)
+ FORMULARZ OBSERWACYJNY  (10 SZTUK)

BEZ OPROGRAMOWANIA

KOMPLET

558 $

 

 Zamów