Diagnoza i wczesne wspomaganie logopedyczne małego dziecka 0-3  

Cena szkolenia: 

Termin szkolenia: 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia / materiały.

 

Godziny zajęć: I dzień: 10.00 – 17, II dzień : 09.00 – 15.00
Prowadzący: Małgorzata Łukaszewska – neurologopeda kliniczny
Forma: warsztat
Miejsce: Łódź

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, specjaliści wczesnego wspomagania

 

Cele:

  1. Kształcenie umiejętności prawidłowej diagnozy czynników ryzyka z obszaru sensomotoryki, karmienia i mowy u małych dzieci.
  2. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę niezbędną do oceny gotowości dziecka do realizacji kamieni milowych z obszaru funkcji karmienia.
  3. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi stosowanymi w zakresie wspierania funkcji: ssania, gryzienia i żucia u dzieci od 0 do 2 roku życia.
  4. Prezentacja szczegółowych zaleceń logopedycznych dla rodziców na bazie autorskiego Poradnika dla rodziców dzieci z grupy ryzyka.

 

Program:

  1. Zależność pomiędzy rozwojem fizycznym dziecka a rozwojem funkcji prymarnych i rozwojem mowy w pierwszych latach życia.
  2. Przyczyny nieprawidłowości w zakresie funkcji prelingwalnych i ich klasyfikacja.
  3. Ocena gotowości do realizacji kamieni milowych z obszaru funkcji karmienia.
  4. Karmienie piersią a karmienie butelką - fakty i mity.
  5. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka z nieprawidłowościami w obszarze karmienia, sensomotoryki i komunikacji.
  6. Techniki terapeutyczne stosowane w zakresie wspierania funkcji ssania, gryzienia i żucia w wieku 0-2 r. Prezentacja materiałów filmowych.

 

Zarejestruj się