Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93 (MWSL) - diagnoza psychometryczna  

Cena szkolenia: 300 zł

Termin szkolenia: 14.11.2015

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia / materiały.

 

Godziny zajęć: 10.00-14.00
Prowadzący: mgr Agnieszka Andrzejewska - psycholog
Forma: warsztat
Miejsce: Łódź

 

Dla kogo przeznaczony jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i studentów psychologii.

 

MWSL P-93 jest niewerbalnym testem inteligencji dla dzieci w wieku 3-15 lat.
Narzędzie wykorzystuje percepcję wzrokową osoby badanej, co powoduje , że ma szerokie zastosowanie w diagnozie osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, afatycznych, z zaburzeniami komunikacji, niesłyszących, dwujęzycznych itd.

Poza oceną intelektu Skala daje możliwość przeprowadzenia analizy jakościowej w zakresie 4 kategorii operacji umysłowych:

  • analizy i syntezy wzrokowej,
  • rozumowania indukcyjnego,
  • rozumienia symboli i pamięci bezpośredniej,
  • oceny właściwości stylu poznawczego.


Program szkolenia:

  1. Historia MWSL.
  2. Procedura badania.
  3. Prezentacja pomocy testowych
  4. Interpretacja wyników
  5. Planowanie działań postdiagnostycznych.

 

Zarejestruj się