Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR)  

Cena szkolenia: 300 zł

Termin szkolenia: 07.11.2015

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia / materiały.

 

Godziny zajęć: 10.00-14.00
Prowadzący: mgr Anna Jędrzejczak - psycholog
Forma: warsztat
Miejsce: Łódź

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów oraz studentów studiów psychologicznych zainteresowanych stosowaniem Dziecięcej Skali Rozwojowej.

 

Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) jest pierwszym polskim znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat.

Składa się ze Skali Wykonaniowej i Skali Obserwacyjnej. Skala Wykonaniowa służy do oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka, natomiast Skala Obserwacyjna pozwala na ocenę jego właściwości temperamentalnych.

Bardzo istotne jest wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

 

Program:

  1. Historia Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR)
  2. Założenia konstrukcyjne i budowa DSR.
  3. Podstawy rozwoju dziecka w pierwszych 3 latach życia.
  4. Prezentacja pomocy testowych.
  5. Procedura badania DSR.
  6. Prezentacja filmu instruktażowego.
  7. Ćwiczenia w procedurze wybranych podtestów DSR.
  8. Ćwiczenia w ocenie wykonania zadań.
  9. Ćwiczenia w interpretacji wyników Skali Wykonaniowej i Skali Obserwacyjnej.

 

Zarejestruj się