Harmonogram szkoleń na rok 2015  

Oferta Poradni Logopedycznej EON rok 2015 dla: psychologów, logopedów, pedagogów

 

Szkolenie Prowadzący Termin Cena
Wykorzystanie testu SON-R 5,5-17 
w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka 
[min. autystycznego, niesłyszącego, z zaburzeniami językowymi] 
Możliwość zakupu narzędzia w Polsce w Poradni Logopedycznej EON
Renata Lutosławska
neurologopeda terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena
27.09.2014
KRAKÓW
350

Profil Psychoedukacyjny Schoplera wersja III Z 2005 r
Możliwość zakupu narzędzia w Polsce
w Poradni Logopedycznej EON

NOWOŚĆ

Renata Lutosławska
neurologopeda terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

17.10.2015 350
Mutyzm-pomoc psychologiczno-logopedyczna dla dziecka i jego rodziny Monika Andrzejewska 26.10.2015 250

Test SON-R 2,5-7 zastosowanie testu w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka
Możliwość zakupu narzędzia w Polsce
w Poradni Logopedycznej EON

Renata Lutosławska
neurologopeda terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

07.11.2015 350
Dziecięca Skala Rozwoju

Anna Jędrzejczak
psycholog,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

07.11.2015 300
Skala Leitera

Agnieszka Wrzesiak
Psycholog

14.11.2015 300

Diagnoza motoryczna
Metoda Pozycji Oralnej Oral Motor Therapy

Beata Zachtej
surdologopeda, terapeuta OPT

21.11.2014
10-15

300
Diagnoza neurologopedyczna na bazie funkcji kory mózgowej oraz specjalistycznych badań klinicznych, testów i kwestionariuszy Zofia Twardochleb 21.11.2015 400
KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. mgr Elżbieta Bogacz 28.11.2015 300
Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. mgr Anna Bogacz 28.11.2015 250
Metoda symultaniczno-sekwencyjna czytania

Beata Zachtej
surdologopeda
terapeuta OPT

05.12.2015
10-16
300
Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Marzena Walkowiak
neurologopeda

12.12.2015
10-16

300

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.
Prowadzimy również szkolenia Rad Pedagogicznych
[wg zapotrzebowania placówek]