Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego  

Cena szkolenia: 300 zł

Termin szkolenia: 12.12.2015

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia / materiały.

 

Godziny zajęć: 10.00-17.00
Prowadzący: Marzena Walkowiak  - neurologopeda, terapeuta SI
Forma: warsztat
Miejsce: Łódź

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz studentów.

 

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z symptomami i diagnostyką CAPD.
 2. Funkcjonowanie ucznia z CAPD.
 3. Różne formy terapii.

 

Program:

 1. Czym jest centralne przetwarzanie bodźców dźwiękowych?
 2. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego ( CAPD) – definicja.
 3. Objawy CAPD.
 4. Etiologia CAPD.
 5. CAPD w zaburzeniach rozwojowych ( dysleksja, ADHD, autyzm, Zespół Aspergera – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice).
 6. Postępowanie terapeutyczne:
 • W szkole – wskazówki dla nauczycieli,
 • W domu – wskazówki dla rodziców,
 • Specjalistyczne treningi słuchowe.

 

Zarejestruj się