Diagnoza neurologopedyczna (na bazie funkcji kory mózgowej, specjalistycznych badań klinicznych, testów oraz kwestionariuszy)  

Cena szkolenia: 400 zł

Termin szkolenia: 21.11.2015

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia / materiały.

 

Godziny zajęć: 09.00-17.00
Prowadzący: mgr Zofia Twardochleb - afazjolog
Forma: warsztat
Miejsce: Łódź

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, psychologów, specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutów, nauczycieli oraz studentów.

 

Program:

  1. Funkcjonalna budowa mózgu pacjenta-funkcje kory mózgowej-udział poszczególnych płatów w działaniach wyższych czynnosci nerwowych-ekspresji mowy, impresji, pamięci, myslenia, gnozji, kalkulii, leksji itp.
  2. Neuroobrazowanie (TK, MRI, PET, SPECT) -pomocne w diagnozie logopedycznej pacjenta.
  3. Rodzaje zaburzeń mowy przy uszkodzeniach mózgu.
  4. Diagnostyka uszkodzonego mózgu (wykorzystanie narzędzi).
  5. Kliniczna diagnoza logopedyczna.
  6. Dokumentacja medyczna pacjenta-umiejętność odczytywania.
  7. Słownik medyczno-logopedyczny (opinie logopedyczne w klinicznych przypadkach).
  8. Studia przypadków.
  9. Wybrane metody rehabilitacji mózgu.

 

Zarejestruj się