Oferta szkoleniowa Poradni Logopedycznej EON rok 2014

 

 

Szkolenie

Prowadzący

Termin / Miejsce

Cena

Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7  w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka [min. autystycznego, niesłyszącego, z zaburzeniami językowymi]”


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Renata Lutosławska

neurologopeda

terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

04.02.2015 Warszawa

07.03.2015 Łódź

21.03.2015 Łódź

350

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

21.02.2015

9-16

300

Wykorzystanie nowego testu SON-R 5,5-17  w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka  [min. autystycznego, niesłyszącego, z zaburzeniami językowymi]”


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.

Renata Lutosławska

neurologopeda

terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

21.02.2015

 

350

Profil Psychoedukacyjny PEP- 3

NAJNOWSZA WERSJA

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W PORADNI EON

NOWOŚĆ!

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.

Renata Lutosławska

neurologopeda

terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

28.02.2015

10-14

350 z

 

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.

Agnieszka Wrzesiak 07.03.2015 300

Diagnoza i terapia motoryczna mowy.

Metoda Pozycji Oralnej Oral Motor Therapy

Nowość!

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Beata Zachtej surdologopeda, terapeuta OPT

08.03.2015

10-15

 

300

Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Katarzyna Rychetsky

terapeuta neurorozwoju INPP, terapeuta Johansena IAS. Dyrektor Centrum Terapii Johansena IAS Polska

14.03.2015

10-17

300

Diagnoza neurologopedyczna [na bazie funkcji kory mózgowej, specjalistycznych badań klinicznych, testów oraz kwestionariuszy]

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Zofia Twardochleb

21.03..2015

9-17

400

Diagnoza i wczesne wspomaganie logopedyczne małego dziecka 0-3

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Małgorzata 
Łukaszewska
neurologopeda 
kliniczny
  350