Oferta szkoleniowa Poradni Logopedycznej EON rok 2015

 

 

Szkolenie

Prowadzący

Termin / Miejsce

Cena

Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7  w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka [min. autystycznego, niesłyszącego, z zaburzeniami językowymi]”


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Renata Lutosławska

neurologopeda

terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

 

22.08.2015

10-14

350

Dziecięca Skala Rozwojowa

Anna Jędrzejczak

13.06.2015

10-14

300

Wykorzystanie nowego testu SON-R 5,5-17  w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka  [min. autystycznego, niesłyszącego, z zaburzeniami językowymi]”


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.

Renata Lutosławska

neurologopeda

terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

23.08.2015

10-14

 

350

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.

Agnieszka Andrzejewska

 

20.06.2015

10-14

300

Profil Psychoedukacyjny PEP- 3

NAJNOWSZA WERSJA

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W PORADNI EON

NOWOŚĆ!

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały.

Renata Lutosławska

neurologopeda

terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena

29.08.2015

10-14

350

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

29.08.2015

9-16

350

Diagnoza i wczesne wspomaganie logopedyczne małego dziecka 0-3

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Małgorzata 
Łukaszewska
neurologopeda 
kliniczny
12-13.09. 2015 400

Diagnoza neurologopedyczna [na bazie funkcji kory mózgowej, specjalistycznych badań klinicznych, testów oraz kwestionariuszy]

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

Zofia Twardochleb

afazjolog

19.09. 2015

9-17

400

Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia/ materiały

 

 

  300